Löpande bokföring

Löpande bokföring är en tjänst som ingår i alla våra fastprispaket

Våra redovisningskonsulter hjälper dig med hela eller delar av ekonomiadministrationen i företaget. Antingen i våra egna program eller i ditt webbaserade och skräddarsyr efter ert behov.

Om du är nyföretagare har du ofta mycket att fundera på. Vi rekommenderar att du rådgör med våra redovisningskonsulter innan du lägger pengar på något program eller binder upp dig på någon tjänst  som tickar kostnader. Hos oss ingår de bästa programmen redan, så du slipper lägga pengar på det. Kanske vill du endast sköta faktureringen själv? Då behöver du  bara ett faktureringsprogram som vi kan koppla samman med våra. Vi använder oss främst av Björn Lundens program med tillhörande onlinetjänster och coachar er fram till vad som smidigast och mest ekonomiskt.

 

I den löpande redovisningen ingår 

Bokföring
Kundreskontra
Kravrutiner
Leverantörsfakturahantering
Leverantörsreskontra
Projektredovisning
Rapportering/Avstämning
Momsredovisning

Bokslut / Deklaration

Bokslut
Bokslutsrapport
Årsredovisning
Koncernredovisning
Inkomstdeklaration

Affärsutveckling

Affärsplan
Affärsmodeller
Bolagsbildning
Budgetering
Ekonomistyrning

Personal

Löneberäkning
Löneutbetalning
Kontrolluppgifter
Arbetsgivardeklaration
Anställningsavtal

Rådgivning