Nyheter

Läs om våra senaste nyheter

RSS Nyheter

 • Skatteverket höjer räntan igen januari 25, 2023
 • Höjd moms på reparationer januari 25, 2023
 • Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt januari 25, 2023
  Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2022 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.
 • Moms på digitala publikationer januari 24, 2023
  Med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande gällande moms på digitala publikationer.
 • Utdelning eller lön från aktiebolaget? januari 24, 2023
  Skattereglerna för utdelning i fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, är väldigt gynnsamma för så gott som alla fåmansdelägare oavsett om det är ett litet bolag eller ett större bolag. Och reglerna har i omgångar gjorts allt mer generösa. Frågan är om det alltid är självklart att ta utdelning från sitt aktiebolag.
 • Beräkning av löneunderlaget på K10 – ägarbyte under året januari 24, 2023
  Jag ska beräkna löneunderlaget på blankett K10 för en av mina kunder. Om moderbolaget endast har ägt aktierna i dotterbolaget under en del av kalenderåret som löneunderlaget ska beräknas, hur stor del av lönerna får vi ta med i beräkningen av löneunderlaget?
 • Samfälligheter och moms januari 23, 2023
  Skatteverket meddelade i början av 2022 att samfällighetsföreningars tillhandahållanden är momspliktiga omsättningar. Nu meddelar man vad som gäller när samfälligheter tillämpar reglerna för mindre företag (80 000 kr) eller när man inte tar betalt av delägarna i samfälligheten.
 • Ny momslag i sikte januari 23, 2023
 • Löneuttagsnivåer för 2023 januari 19, 2023
 • Förmånsbeskattning av fjällstuga januari 19, 2023
  Trots att ägaren av ett aktiebolag har en privat fjällstuga i närheten av bolagets stuga så anser kammarrätten att ägaren ska förmånsbeskattas för bolagets stuga.