Nyheter

Läs om våra senaste nyheter

RSS Nyheter

 • Arkiveringskravet på ursprungligt räkenskapsmaterial slopas maj 23, 2024
  Riksdagen har beslutat att kravet på att bevara ursprungligt räkenskapsmaterial då det överförts digitalt ska tas bort. Pappersunderlag, till exempel fakturor som digitaliseras, behöver alltså inte längre sparas. Dessutom blir det en modernisering av regeln om så kallade kombiuppdrag.
 • Den frivilliga momsskyldigheten utreds maj 23, 2024
 • Moms på uthyrning via Booking/AirBnB maj 23, 2024
 • Handel med bitcoin var näringsverksamhet maj 22, 2024
  Skatteverket ville beskatta handeln med bitcoin som enskild näringsverksamhet och inte i inkomstslaget kapital. Detta på grund av verksamhetens omfattning och då man ansåg att detta handlande om ”utåtriktad växlingsverksamhet”. En uppfattning som även delades av kammarrätten.
 • Lång kredittid blev förbjudet lån maj 22, 2024
  Ett bolag utförde arbeten på en styrelsesuppleants fastighet men fakturorna betalades först 18 månader senare. Kammarrätten anser att det ska behandlas som ett förbjudet lån då kredittiden var orimligt lång.
 • Nytt Öresundsavtal för arbetspendlare maj 22, 2024
  Sverige och Danmark nådde i början på maj en förhandlingsöverenskommelse om ett nytt Öresundsavtal. I det nya avtalet ska tremånadersregeln ersättas med en årsregel. Det innebär att personer som normalt pendlar över Öresund, under mer flexibla former ska kunna utföra en del av sitt arbete i sitt bosättningsland, utan förändrad beskattningssituation.
 • Semesterlöneskuld för ägaren maj 22, 2024
  Jag sitter med ett bokslut och jag vill veta om jag måste boka upp semesterlöneskuld för ägaren i bolaget, på samma sätt som för anställda?
 • Inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring maj 14, 2024
  Nu har regeringen presenterat propositionen där man föreslår en ny lag som innebär att arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomst av förvärvsarbete i stället för på arbetad tid.
 • Inget momslyft för konstateljé maj 14, 2024
  Kammarrätten godkände inte momslyft vid uppförandet av en konstateljé. Byggnaden hade inte anpassats för verksamheten och hade karaktär av privatbostad.
 • Rekord i antal konkurser maj 14, 2024