Så fungerar det

En vanlig månad på Lindome Lön & Redovisning AB

Start

Om du byter från en annan redovisningsbyrå eller själv har skött din bokföring innan du går över till oss börjar vi med att kvalitetssäkra och jobba ikapp din bokföring från första månaden på räkenskapsåret. När vi är i fas är det sedan det valda fastprispaketet som gäller.

Digital Inlämning

Dina affärshändelser lämnas in till oss digitalt via vår programvara eller via system som går att integrera mot oss på Lindome Lön & Redovisning AB

Du godkänner och betalar

Samtliga betalningar och transaktioner på banken signeras och utförs av dig.

Skattedeklaration

Månad för moms- och skattedeklaration meddelar vi dig via mail hur mycket och när du ska göra överföringen till skattekontot. Vi skickar in moms- och arbetsgivardeklaration till Skatteverket

Lönen kommer

Lönespecifikationer skickar vi till dig och eventuella anställda.

BOKFÖRING HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

Du får direkt återkoppling i Ekonomiöversikten

Ekonomiöversikt + fakturering på padda